Ochrana Tvých osobních údajů je pro nás spolu se zajištěním nejvyšší možné kvality našeho zboží prioritou. Níže popisujeme způsoby zpracování Tvých osobních údajů a jaká máš ve vztahu k nim práva.

1. SPRÁVCE A KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1. Správcem Tvých osobních údajů jsme my, společnost BAJKAZYL, s.r.o., IČO: 01986783, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 323608.

1.2. Naše kontaktní údaje jsou následující:

1.2.1. telefonní číslo: +420 603 416 248

1.2.2. e-mail: me@bike7.cz

1.2.3. adresa sídla: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Na výše uvedených kontaktech můžeš také uplatnit veškerá svá níže popsaná práva.

2. KDY ZPRACOVÁVÁME TVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

2.1. Zpracováváme je v těchto případech:

2.1.1. při objednávce zboží;

2.1.2. pokud nám zavoláš nebo napíšeš.

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PROČ?

3.1. Při objednávce zboží zpracováváme tyto Tvé osobní údaje:

3.1.1. identifikační údaje – jméno a příjmení, název společnosti;

3.1.2. adresní údaje – název ulice, číslo popisné, město, PSČ, země;

3.1.3. kontaktní údaje – e-mail a telefonní číslo;

3.1.4. IČO a DIČ – pokud vystupuješ v pozici podnikatele.

Osobní údaje uvedené v tomto odstavci potřebujeme k tomu, abychom Tě mohli identifikovat, uzavřít s Tebou kupní smlouvu a případně Tě mohli informovat o jakýchkoli změnách. Údaje dále potřebujeme znát pro vystavení daňových dokladů.
Pokud nám neposkytneš výše uvedené osobní údaje, nemůžeme s Tebou uzavřít kupní smlouvu a prodat Ti naše zboží. Tyto osobní údaje jsou totiž nutné pro uzavření a plnění kupní smlouvy.

3.2. Dále při objednávce zboží zpracováváme tyto Tvé osobní údaje:

3.2.1. obsah poznámky k objednávce - pokud nám ji napíšeš;

3.2.2. informace o nákupech.

Obsah poznámky potřebujeme k tomu, abychom věděli, na co ses nás při nákupu ptal, co jsi žádal nebo co Tě zajímalo. Informace o Tvých nákupech uchováváme proto, abychom věděli, k čemu jsme se zavázali.

3.3. Pokud nám napíšeš nebo zavoláš, zpracováváme dále obsah Tvého dotazu, abychom na něj mohli odpovědět a věděli, na co ses nás ptal a co Tě zajímalo.

4. JAK TO, ŽE MŮŽEME ZPRACOVÁVAT TVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

4.1. Možnosti jsou čtyři:

4.1.1. jednáme s Tebou o uzavření kupní smlouvy, případně jsme ji už uzavřeli, tj. Tvé osobní údaje zpracováváme za účelem plnění podle kupní smlouvy;

4.1.2. na zpracování máme tzv. oprávněný zájem;

4.1.3. se zpracováním jsi souhlasil;

4.1.4. pokud nám zpracování ukládá zákon.

4.2. Cookies:
Abychom Ti usnadnili a zpříjemnili užívání našich webových stránek a zároveň abychom je neustále vylepšovali, zpracováváme i cookies. Pokud si o zpracování cookies chceš dozvědět víc, klikni zde.

5. KOMU TVÉ OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME?

5.1. Některé údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé, a to marketingoví poradci a účetní. Nicméně nikam jinam Tvoje osobní údaje nepředáváme ani s databázemi nijak neobchodujeme. Nemusíš se proto ničeho obávat. Tvoje údaje jsou u nás v bezpečí.

6. JAK DLOUHO TVÉ OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

6.1. Tvé osobní údaje uchováváme 5 let od nákupu. Pokud Tvé osobní údaje zpracováváme na základě Tvého souhlasu, pak je uchováváme do doby, dokud souhlas neodvoláš, nejdéle ale 3 roky od jeho udělení. Potom údaje anonymizujeme. Po výše uvedenou dobu je uchováváme proto, abychom věděli, k čemu jsme se zavázali a byli schopni správně reagovat v případě jakýchkoli neshod.

6.2. Pokud máme některé údaje na základě Tvého souhlasu, můžeš ho kdykoli odvolat. Takové údaje pak smažeme, případně je nebudeme používat pro účely, pro které jsme měli Tvůj výslovný souhlas.

6.3. Uchování některých dokumentů obsahujících osobní údaje nám navíc ukládají právní předpisy, proto ani některé údaje nemůžeme vymazat.

7. JAKÁ MÁŠ PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

7.1. Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům – můžeš se nás zeptat, jaké osobní údaje o Tobě evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

7.2. Právo na opravu – pokud nejsou osobní údaje, které o Tobě vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžeš požádat o jejich opravu.

7.3. Právo vznést námitku – v případě, že se domníváš, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávněných zájmů, můžeš proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

7.4. Právo na výmaz, tzv. právo „být zapomenut“ – pokud nás o to požádáš, vymažeme veškeré osobní údaje, které o Tobě evidujeme, např. pokud si už nebudeš přát být u nás registrovaný. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat, např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví apod. V takovém případě výmaz nemůžeme provést.

7.5. Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

7.5.1. pokud popřeš přesnost údajů a my potřebujeme Tvé tvrzení ověřit;

7.5.2. pokud osobní údaje zpracováváme neoprávněně, ale nechceš, abychom je vymazali a místo výmazu požádáš jen o omezení zpracování;

7.5.3. pokud už Tvé osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáš nás o jejich uchování pro uplatnění případných Tvých právních nároků;

7.5.4. pokud vzneseš námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je už zpracovávat nebudeme.

7.6. Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáš, poskytneme Ti Tvé osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně na základě smluv, které jsi s námi uzavřel, případně na základě souhlasu. Takové údaje Ti poskytneme v běžně používaném strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíš, pokud ale s předáním bude souhlasit.

7.7. Právo podat stížnost – pokud se domníváš, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máš právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Samozřejmě ale budeme rádi, pokud připomínky nejprve zkusíš probrat s námi třeba u kafe a společně se pokusíme je vyřešit k Tvé spokojenosti.

Pokud máš jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžeš nám napsat na e-mail me@bike7.cz nebo se s námi spojit přes jakýkoli jiný výše uvedený kontakt.

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat, a proto doporučujeme, aby ses na tuto stránku občas podíval.

Tyto zásady byly vydány dne 14.9.2021.